c² - Architectuur - Mobiliteit - Onderzoek

Starpagina
Contacteer c²

Onderzoek

In architectuur en mobiliteit op zoek gaan naar creatieve oplossingen kan enkel indien de probleemstelling is scherp gesteld en de onderzoeksvragen een kritische benadering toelaten .
Onderzoek is noodzakelijk om de juiste antwoorden te vinden.

biedt de mogelijk om in ondersteuning van de architectuur- of mobiliteitsopdrachten onderzoekstaken uit te voeren.

Hierbij wordt ondermeer gedacht aan: