c² - Architectuur - Mobiliteit - Onderzoek

Starpagina
Contacteer c²

Mobiliteit

De straat, het plein is de plaats bij uitstek waar ruimtelijkheid en verkeer elkaar ontmoeten en waar noodgedwongen gezocht wordt naar een evenwicht. De straat, het plein, als publieke ruimte vormt voor de unieke gelegenheid om de potentie van een goed uitgekiend geïntegreerd ontwerp als oplossing voor een verkeerskundig, ruimtelijk en dikwijls ook maatschappelijk probleem naar voor te schuiven.

Woon-werkverkeer en auto zijn quasi synoniem. De hoeveelheid wagens is echter medeoorzaak van het verkeersinfarct. Een bedrijfsvervoerplan kan een oplossing bieden. stelt in overleg met de klant een actieplan voor na gedegen onderzoek van het bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel van het bedrijf of het industrieterrein. - terug...