c² - Architectuur - Mobiliteit - Onderzoek

Starpagina
Contacteer c²

Mobiliteit

Mobiliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In een maatschappij waar “mobiel” synoniem geworden is voor vrijheid, zijn de mobiliteitsproblemen niet meer uit het nieuws te bannen .
biedt in samenspraak met de klant oplossingen op uw mobiliteitsproblemen.

Bedrijven en gemeenten dienen elk op hun eigen manier af te rekenen met mobiliteitsproblemen. De complexiteit van de mobiliteitsproblematiek vraagt om een geïntegreerde aanpak waarbij een verkeerskundige en ruimtelijke benadering noodzakelijk is om tot een duurzame oplossing te komen die geen hypotheek legt op toekomstige ontwikkelingen.

In een mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) biedt u realistische aanbevelingen die gebaseerd zijn op de analyse van de huidige toestand en de inschatting van de toekomstige ruimtelijke en verkeerskundige situatie.

Het antwoord op menig mobiliteitsprobleem is een verkeerstechnisch ontwerp of herinrichting. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan dikwijls hand in hand zonder echter de aandacht voor de afwikkeling van het verkeer uit het oog te verliezen. zoekt steeds naar de geïntegreerde oplossing omdat dit de meeste garanties biedt naar de best passende oplossing. - lees verder...